• Λογότυπο της ομάδας του Dream Wedding 2
    τελευταία ενέργεια πριν από 8 έτη

    A dream wedding is a group with members of approximately the same age, social status, and interests.
    Generally, people are relatively equal in terms of power when they interact with peers.

    Δημόσια ομάδα